2021/22-es nevelési évre a BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021 május 3-tól 07-ig online történik

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2021/2022. gondozási és nevelési évre történő jelentkezésről

A járványhelyzetre tekintettel a bölcsődékbe a 2021/2022. évre 2021. május 3-7. között - a személyes kontaktus elkerülése érdekében - elektronikusan történik a jelentkezés az alábbiak szerint:
A bölcsődékbe a jelentkezés a Bölcsődei Felvételi Kérelem kitöltésével, aláírva és beszkennelve közvetlenül (az első helyen megjelölt) bölcsődevezetőnek e-mailen történő eljuttatásával történik.

A felvételi eljárás, valamint a jelentkezéshez szükséges Bölcsődei Felvételi Kérelem a honlapról letölthető (Letöltések menü pont). Ugyan itt találhatók a bölcsődék bemutatkozásai is.
A bölcsődei jelentkezésekkel kapcsolatban a bölcsődék vezetői, az Egyesített Bölcsődék vezetője (Novákné Sárosi Andrea 06 20 218 3268, andrea.novak@iikeruletibolcsik.hu) és Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon a bölcsődei felvételekkel foglalkozó munkatársa ( Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.h) nyújt felvilágosítást.

A felvételi kérelmet a bölcsőde vezetője 2021. május 28-ig elbírálja és döntést hoz a gyermek felvételéről vagy elutasításáról. A szülők a döntésről értesítést kapnak.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját, a jogorvoslati lehetőséget. A jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a közléstől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 8 nap.
Másodfokon a fenntartó dönt.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre –és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

A felvételi adatlaphoz csatolni kell:
- a felvételi lapon szerepel egy rész, melyet a védőnők töltenek ki. Jelen vírushelyzet miatt, ha a védőnőkkel nem tudnak személyesen találkozni, akkor ezt később is pótolhatják, illetve ha van rá lehetőségük e-mailen keresztül kérjenek a védőnőktől egy javaslatot a bölcsődei felvételhez,
- mindkét szülő munkáltatói igazolását, illetve ha az édesanya még gyesen, gyeden van, egy munkáltatói szándéknyilatkozatot arról mikortól alkalmazza őt vissza. Ha szülő egyéni vállalkozó, akkor, erről kérünk igazolást, melyet a szülőnek kell letöltenie az Egyéni vállalkozói nyilvántartásból.
- ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy HH határozata, vagy HHH határozata van,
- bírósági, gyámhivatali határozat,
- szakértői bizottsági véleményét, ha rendelkeznek ezzel,
- a gyermeket gondozó szülő nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója (hallgatói jogviszonyról igazolás).

Bízunk benne, hogy a honlapunkon található anyagok segítségükre lesznek a bölcsődeválasztásban.
Szeretnénk, ha levelünk mindenképpen eljutna Önhöz, így kérjük ellenőrizze email fiókjának spam mappáját és adja hozzá e-mail címünket a címjegyzékéhez.

Üdvözlettel
Novákné Sárosi Andrea
intézményvezető