Kik dolgoznak a bölcsődében?

Szükségesnek tartjuk, hogy az intézményeinket jól képzett vezetők irányítsák, akik a szakmai ismereteken kívül vezetői készségekkel is rendelkeznek, valamint nyitottak az új dolgok iránt. Vezetőink többsége főiskolai végzettséggel rendelkezik, melyet szociális vagy pedagógiai területen szereztek meg. A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek, tehát a kisgyermeknevelők is felsőfokú szakmai képzésben részesülnek. Ez a hivatás igen nagy felkészültséget kíván meg, mert a kisgyermeknevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A csecsemő- és gyermekgondozónői oklevél érettségi után szerezhető meg. Kisgyermeknevelőink a gondozási ismeretek mellett gyermeknevelési, fejlődés-lélektani, egészségügyi, zenei képzésben is részesülnek.